OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD: Clerk

Job Description

Kern doel van die pos:

Effektiewe hantering van alle administratiewe take met betrekking tot die Versekering afdeling.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • Vorige ondervinding in ‘n administratiewe omgewing ‘n aanbeveling.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office)
 • Goeie interpersoonlike en konflik hanterings- vaardighede
 • Syfervaardigheid, noukeurigheid en akkuraatheid essensieel
 • Moet onafhanklik en onder druk kan funksioneer
 • Goeie organisasie en prioritiserings- vermoё

Verantwoordelikhede:

 • Byhou van administrasie;
 • Hanteer tjeks en tjekaanvrae;
 • Hanteer joernale en joernaalaanvrae;
 • Hantering van versekering spesifieke administrasie.

Main purpose of the position:

The effective handling of all administrative tasks with regards to the Insurance division.

Minimum Requirements:             

 • Grade 12;
 • Previous experience in a administrative environment an advantage.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good interpersonal and conflict handling skills;
 • Good numerical ability as well as the ability to work meticulously and pay attention to detail;
 • Must be able to function independently and cope under pressure;
 • Good organisation and prioritising abilities.

Responsibilities:

 • Maintain administration;
 • Process cheques and cheque requests;
 • Process journals and journal requests;
 • Handle insurance specific administration.
Updated: December 26, 2020 — 3:52 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *